Samtalegrupper

Formålet med at deltage i samtSamtalegrupperalegruppen er at du kan møde andre, som har samme interesse i at opspore deres sagsakter og opleve, at du ikke er alene om at have behov for at kende til din barndomshistorie. I gruppen kan du dele dine erfaringer med at opsøge dine sagsakter, få gode råd fra de andre og få bearbejdet de følelsesmæssige reaktioner på de oplysninger, du får eller måske ikke får fra sagsakterne.

Din alder betyder noget for hvilken gruppe du kommer til at deltage i. Der er 8-10 deltagere i en samtalegruppe. En gruppe for unge i alderen 18 og 29 år. Og en for unge/voksne fra 30 år og opefter.

Gruppeforløbene har løbende optag. Det betyder, at når en gruppedeltager har nået sine personlige mål med at deltage i Mikado, så kan en ny deltager få pladsen. På den måde kan du og gruppen være med til at støtte en ny deltager, med de erfaringer I har fået i jeres gruppeforløb.

Alle i samtalegruppensamtalegrupper-2 har tavshedspligt om hvad der tales om i gruppen. Ingen må altså tale med andre udenfor gruppen om hvad der bliver talt om og delt med hinanden. Det er vigtigt, at der i gruppen skabes en tillid til hinanden så I frit kan tale om det, der er vigtigt for jer alle.