Projektleder

Projektleder Bente Nielsen

Jeg er født 1963.

Jeg var anbragt på døgninstitution, fra jeg var fire år gammel. Som ni-årig kom jeg i familiepleje til mit 17. år, hvorefter jeg flyttede i egen bolig.

Jeg har arbejdet som psykoterapeut siden 1999 primært for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne. Først i Baglandet i Århus. Jeg var initiativtager og leder af Baglandet fra 1999 til 2012. Siden i et lignende projekt i Københavns Kommune De 4 Årstider til 2016.

I juni 2016 valgte jeg at blive selvstændig psykoterapeut. En måned efter fik TABUKA tildelt satspuljemidler til Mikado, som jeg nu er projektleder for.

Jeg har været formand i TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte siden 2006. Da jeg blev projektleder i Mikado blev jeg næstformand.

Frivillig Anne-Marie Thomsen

Jeg er født i 1960.

Jeg er vokset op i en familie, med psykisk syge forældre og med misbrug som en del af dagligdagen. Som 4 årig blev jeg anbragt for første gang i en netværksanbringelse. Siden har jeg været anbragt to gange på børnehjem indtil jeg blev 15 år. Som 16 årig flyttede jeg i egen bolig.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som sådan de sidste 25 år. Jeg har desuden en overbygning i kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendendende pædagogik (KRAP).

Mit speciale i Mikado-sammenhæng er slægtsforskning. Jeg har i over 30 år forsket i min egen og andres slægtshistorie. Bl.a. har jeg fundet det tankevækkende, hvordan negativ social arv og psykisk sygdom, har fulgt min og andres familier op gennem generationerne. Jeg har også undervist i slægtsforskning i aftenskoleregi.