Om Mikado

Mikado er et projekt under TABUKA, Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte. Det bygger videre på og er en udvikling og udvidelse af erfaringer fra TABUKAs pilotprojekt ”Mit liv – min sag”, hvor en gruppe tidligere anbragte unge og voksne har arbejdet med at opspore deres sagsakter og bearbejdet de reaktioner, som det medførte for dem i samtalegrupper.

ForRusten hængelås tidligere anbragte findes hele eller dele af deres barndomshistorie i sagsakterne. Der findes fragmenter af deres tidligere liv og dermed nøglen til, at de kan få den indsigt, som kan give dem svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om både dem selv, deres
familieforhold og om årsagen til anbringelsen.

Mikado er inspireret af pindespillet Mikado, som handler om nænsomt at løfte Mikadopinde ud af en rodet og kaotisk bunke af mange pinde. Mikado er således en metafor for projektets formål, som er at hjælpe tidligere anbragte med at få styr på en rodet og kaotisk barndomshistorie. Deltagerne får hjælp til at opspore deres sagsakter, og i samtalegrupper eller individuelt bearbejdes de følelsesmæssige reaktioner på det, de møder i processen.

Mikado har fået midler fra Socialstyrelsens Satspulje fra august 2016 til udgangen af 2018.