Deltag i Mikado

Som deltager i MDør ind til dør 2ikado bliver du som det allerførste inviteret til en samtale med projektleder Bente Nielsen og en frivillig medarbejder. Formålet med samtalen er at få afdækket dine personlige mål med at deltage i Mikado. Ved samtalen får du hjælp til at formulere de spørgsmål, du har behov for at få svar på fra sagsakterne og årsagerne til det. Dine mål noteres ind i en personlig logbog, så du sikres så mange svar som muligt mens du deltager i Mikado. Måske dukker der nye spørgsmål op undervejs og de føres også ind i logbogen.

 

Ved samtalen vcropped-Sagsakter.jpgil du få råd til hvordan du kan søge dine sagsakter. Hvis du ikke selv ønsker at søge dine sagsakter, kan du vælge, at lade Mikado gøre det for dig. Hvis du allerede har fået nogle af dine sagsakter udleveret, er det en god idé at tage dem med til samtalen, så vi kan afklare om du mangler sagsakter, hvorfra og hvordan du kommer videre i din søgning.