Forside

Tak fordi du besøger Mikados hjemmeside. 

Mikado modtog Satspuljemidler fra og med juni 2016 til og med december 2018. Derfor er Mikado desværre ikke længere et tilbud. Vi søger dog løbende om midler til at genoptage Mikado og håber ikke det varer længe før det lykkes.

Vi har dog bibeholdt Mikados hjemmeside, så det er muligt at læse om projektet. God fornøjelse.

Projektleder Bente Nielsen

Mikado er for dig, der var anbragt udenfor hjemmet i barndommen, og som har behov for at få besvaret og opklaret vigtige spørgsmål fra barndommen. Spørgsmål som det er svært at få svar på fra familiemedlemmer, anbringelsessteder, sagsbehandlere, skoler, psykologer, sygehuse og andre steder.

Hvorfor deltage i Mikado?
Barndomshistorien en vigtig del af vores identitet, som definerer os som de mennesker vi er i dag. For tidligere anbragte kan hele eller dele af barndomshistorien findes i sagsakterne og kan derfor være nøglen til, at man kan få den indsigt, som kan give svar på mange uafklarede spørgsmål fra opvæksten om en selv, familieforhold og om årsagen til anbringelsen og meget mere.

Mikado støtter dig i at søge efter dine sagsakter.
Vi ved at det på egen hånd er vanskeligsagsakter-3t, at få fat i sine sagsakter og at de kan ligge mange forskellige steder.
Hvor skal du henvende dig for at få fat i dine sagsakter? Hvordan skal du formulere dig skriftligt eller mundtligt til de rette myndigheder? Hvilke sagsakter må du få? Kan du være sikker på, at du har fået alle dine sagsakter?

Mikado støtter dig i at få bearbejdet indholdet af sagsakterne. 
Vi ved at indholdet af sagsakterne kan være overraskende eller skræmmende læsning for mange, da de kan indeholde oplysninger, du har glemt, ikke kendte til, som du mener er usande eller ikke forstår betydningen af.
Hvad var årsagen til at du blev anbragt? Var du selv skyld i anbringelsen? Hvad blev der af dine forældre og hvad var grunden til, at de og andre familiemedlemmer ikke besøgte dig?Hvad var grunden til at du ikke var anbragt sammen med dine søskende, eller at du var den eneste af dine søskende, der blev anbragt? Hvad døde familiemedlemmer af?  Hvad var årsagen til at du var anbragt flere forskellige steder? Hvad var grunden til at du skulle tale med en psykolog eller psykiater og hvad har de skrevet om dig? Hvad var begrundelsen for, at du fik en diagnose fx tilknytningsforstyrrelse, borderline, ADHD, ADD eller lignende?

Du kan også blive beHånd i sandkræftet i det du kan huske, eller være uenig i det andre mente eller syntes om dig. Det kan sætte gang i mange ubehagelige følelser, som du ikke er alene om. Derfor kan du også få bearbejdet følelsesmæssige reaktioner i en samtalegruppe. Her møder du andre der, som dig, er igang med at opspore deres sagsakter og opleve, at du ikke er alene om behovet for at kende til din barndomshistorie.

Hvis du er blevet interesseret i at få svar på nogle eller flere af ovenstående spørgsmål og gerne vil deltage i Mikado, så kan du læse mere under menupunktet ‘Deltag i Mikado’.